Program Triple P

Program Triple P – Positive Parenting® je jedným z najefektívnejších rodičovských programov vo svete.

Program Triple P učí rodičov zručnostiam potrebným na budovanie zdravých rodinných vzťahov, zvládanie nevhodného správania detí a predchádzanie problémom ich výchova.

Triple P neobhajuje univerzálne riešenia. Ponúka rodičom jednoduché a praktické stratégie, ktoré môžu prispôsobiť svojim vlastným hodnotám, presvedčeniam a potrebám.

Triple P je jedným z mála programov založených na dôkazoch a na systematickom vedeckom výskume.

Doteraz bolo realizovaných viac ako 340 výskumov, ktoré ukazujú, že Triple P funguje pre väčšinu rodín v rôznych kultúrach, krajinách a rodinných situáciách.

Program bol vytvorený v Austrálii, teraz prebieha v 37 krajinách a bol preložený z angličtiny do viac ako 20 jazykov.

Prečo práve Triple P?
 • zahŕňa vzdelávanie o rodičovských témach
 • je zameraný na väčšiu istotu rodičov vo výchovnom procese
 • je úspešný vo viac ako 37 krajinách po celom svete
 • kombinuje prevenciu, včasný zásah a cielený prístup
 • výhodou je komplexnosť pracovných materiálov a metodológie
Ciele programu
 • získať a konsolidovať správne nástroje a vedomosti pre výchovu detí
 • obmedziť pri výchove tresty a donucovacie metódy
 • rozšíriť komunikačné zručnosti rodičov
 • zníženie stresu spojeného s výchovou detí
 • podpora zručností rodičov pri zvládaní bežných a výchovne zložitejších situácií
 • prekonať stigmu rodičov z pocitov neistoty a bezmocnosti pri výchove detí a snahy byť “perfektným rodičom”.
Program Triple P

Program Triple P – Positive Parenting® je jedným z najefektívnejších rodičovských programov vo svete.

Program Triple P učí rodičov zručnostiam potrebným na budovanie zdravých rodinných vzťahov, zvládanie nevhodného správania detí a predchádzanie problémom ich výchova.

Triple P neobhajuje univerzálne riešenia. Ponúka rodičom jednoduché a praktické stratégie, ktoré môžu prispôsobiť svojim vlastným hodnotám, presvedčeniam a potrebám.

Triple P je jedným z mála programov založených na dôkazoch a na systematickom vedeckom výskume.

Doteraz bolo realizovaných viac ako 340 výskumov, ktoré ukazujú, že Triple P funguje pre väčšinu rodín v rôznych kultúrach, krajinách a rodinných situáciách.

Program bol vytvorený v Austrálii, teraz prebieha v 37 krajinách a bol preložený z angličtiny do viac ako 20 jazykov.

Prečo práve Triple P?
 • zahŕňa vzdelávanie o rodičovských témach
 • je zameraný na väčšiu istotu rodičov vo výchovnom procese
 • je úspešný vo viac ako 37 krajinách po celom svete
 • kombinuje prevenciu, včasný zásah a cielený prístup
 • výhodou je komplexnosť pracovných materiálov a metodológie
Ciele programu
 • získať a konsolidovať správne nástroje a vedomosti pre výchovu detí
 • obmedziť pri výchove tresty a donucovacie metódy
 • rozšíriť komunikačné zručnosti rodičov
 • zníženie stresu spojeného s výchovou detí
 • podpora zručností rodičov pri zvládaní bežných a výchovne zložitejších situácií
 • prekonať stigmu rodičov z pocitov neistoty a bezmocnosti pri výchove detí a snahy byť “perfektným rodičom”.
O projekte

Kto stojí za Triple P?

Profesor Sanders a kolegovia (Centrum podpory rodičov a rodiny, University of Queensland, Austrália).
Po desaťročiach výskumu dali programu meno:

(Program pozitívneho rodičovstva).

Univerzita v Queenslande si zachováva  všetky práva duševného vlastníctva. Dohliada na hodnotenie a rozvoj programu.

Organizácia Triple P International má licenciu na medzinárodné rozšírenie programu Triple P.
Viac informácií o Triple P nájdete na medzinárodnej webovej stránke pre rodičov:https://www.triplep-parenting.net/global/triple-p/ 

Triple P v číslach
milióny
0

detí a ich rodín na celom svete

 

0

Viac ako 200 podporených rodín v Českej republike
v rámci pilotného projektu

0

hodnotiacich štúdií
a viac ako 182 randomizovaných kontrolných štúdií

0

krajín sveta
program funguje naprieč kultúrami, jazykmi a krajinami